บีซีพีจี ปิดดีล ซื้อธุรกิจพลังงานลมในฟิลิปปินส์

20/03/2017 | 1414 | Tags : News cate_sub_2_1

บีซีพีจี ปิดดีล ซื้อธุรกิจพลังงานลมในฟิลิปปินส์

 
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Sale and Purchase Agreement) กับบริษัท ซีเอไอเอฟ III จำกัด (CAIF III Pte. Ltd.) เพื่อเข้าซื้อหุ้น บริษัท เพโทรวินด์ เอเนอร์ยี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยมีวงเงินไม่เกิน 28.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,004 ล้านบาท) ซึ่งภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการจะทำให้บริษัทฯ มีหุ้นร้อยละ 40 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 50 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วขนาด  36 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขนาด 14 เมกะวัตต์ ที่นาบาส บนเกาะวิซายา ประเทศฟิลิปปินส์
 
การเข้าซื้อกิจการพลังงานลมในครั้งนี้ จะทำให้บีซีพีจีมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 400 เมกะวัตต์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มบริษัทที่จะขยายการลงทุน พัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดในรูปแบบอื่นๆ ไปทั่วโลก
 
อนึ่ง สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมดังกล่าว บีซีพีจีคาดว่าจะสามารถรับรู้ผลกำไรได้ทันทีในปี 2560 ภายใต้อัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff ที่ 7.40 เปโซ/กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือประมาณ 5.4 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยคาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจะมีอัตราส่วนการการผลิตไฟฟ้า (Plant Load Factor) เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 35-40
 
นอกจากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมแล้วนี้ บีซีพีจีกำลังทำการศึกษาโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น พลังงานใต้พิภพ และระบบจัดเก็บพลังงาน (ESS ? Energy Storage System) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพื่อขยายประเภทธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน และแสวงหานวัตกรรมสำหรับธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืนของบริษัท    
Comment : บีซีพีจี ปิดดีล ซื้อธุรกิจพลังงานลมในฟิลิปปินส์