ปตท. เปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์ซ่อมบำรุงแหล่งยาดานา

24/03/2017 | 1047 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท. เปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์ซ่อมบำรุงแหล่งยาดานา 


นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (24 มีนาคม 2560) ปตท. ได้เปิด "ศูนย์ติดตามสถานการณ์ผู้ผลิตแหล่งยาดานาหยุดซ่อมบำรุง ปี 2560" ก่อนเริ่มกระบวนการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 รวมระยะเวลา 9 วัน เพื่อบริหารจัดการความพร้อมในการทำงาน ติดตามการดำเนินงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการซ่อมบำรุงประจำวัน จนกว่าผู้ผลิตจะสามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติได้ตามปกติ พร้อมวางแผนล่วงหน้า เพื่อดูแลลูกค้าทั้งภาคไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง มิให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

การซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ดังกล่าว เป็นการต่อเชื่อมแท่นผลิตใหม่เข้ากับแท่นผลิตเดิมตามแผนงานประจำปี เพื่อรักษาความสามารถในการจ่ายก๊าซฯ จากแหล่งยาดานาให้เป็นไปตามสัญญา แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านคุณภาพก๊าซฯ ของแต่ละแหล่งผลิต ปตท. จึงจำเป็นต้องหยุดรับก๊าซฯ จากสหภาพเมียนมาทุกแหล่ง ส่งผลให้ปริมาณก๊าซฯ หายไปจากระบบประมาณ 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดย ปตท. ได้ประสานงานจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองสำหรับโรงไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าเพื่อทดแทน และเตรียมพร้อมสำหรับการขนส่งน้ำมันตลอดช่วงการทำงานของผู้ผลิตก๊าซฯ นอกจากนี้ ปตท. ได้สำรองก๊าซฯ ในระบบและก๊าซฯ จากฝั่งตะวันออก เพื่อรองรับการใช้ก๊าซฯ ของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และสถานีบริการเอ็นจีวีอีกด้วย

นายนพดล กล่าวเสริมว่า "การซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ในครั้งนี้ เป็นการซ่อมบำรุงตามแผนงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดย ปตท. ได้วางแผนล่วงหน้าร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ และภาครัฐ เพื่อบริหารจัดการและเตรียมการร่วมกันให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด โอกาสนี้ ปตท. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการใช้พลังงานอย่างประหยัด นอกจากจะลดภาระของครัวเรือนแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคตอีกด้วย"
Comment : ปตท. เปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์ซ่อมบำรุงแหล่งยาดานา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ