ปตท. จับมือ 4 หน่วยงานหนุนโครงการ"ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"

28/03/2017 | 1261 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท. จับมือ 4 หน่วยงานหนุนโครงการ"ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"           ในวันนี้ (28 มี.ค.2560)  พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก  และนายเทวินทร์  วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแถลงข่าวและเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2560  ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดย ปตท. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 รวมยอดเงินช่วยเหลือถึง 77.4 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประสบปัญหา ภัยแล้ง เกิดการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค ?บริโภค โดยเฉพาะเขตทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรที่มักจะประสบปัญหาภัยแล้ง ซ้ำซากในหลายพื้นที่

         นายเทวินทร์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 คาดว่าจะเป็นอีกปีที่พี่น้องประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ดี ปตท.และหน่วยงานภาคีดังกล่าว ล้วนตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งที่จะมาถึง จึงได้ร่วมดำเนินโครงการ "ราษฎร์ รัฐ  ร่วมใจช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2560 โดย ปตท.บริจาคเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ถังบรรจุน้ำ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และดำเนินงานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในปีนี้เป็นจำนวนเงิน 5,600,000 บาท นอกจากการสนับสนุนน้ำแข็งแห้งแก่โครงการฝนหลวงเพื่อทำฝนเทียมบรรเทาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง

            นายเทวินทร์  กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่ม ปตท. เตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคที่อาจจะประสบภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น  โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และภัยหนาว ซึ่งนำความเสียหายมาสู่พี่น้องไทยมาอย่างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  การสนับสนุนโครงการ  "ราษฎร์  รัฐ  ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" จึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของ ปตท. นอกเหนือไปจากการจัดหาและสำรองความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติ
Comment : ปตท. จับมือ 4 หน่วยงานหนุนโครงการ"ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ