ปตท.สผ.ประชุมคู่ค้า ส่งเสริมความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

29/03/2017 | 1402 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท.สผ.ประชุมคู่ค้า ส่งเสริมความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคู่ค้าประจำปี  2560 (SSHE Contractor Forum) ซึ่ง ปตท.สผ. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด  "Strong and Driven SSHE Culture for Target Zero" เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม "ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม" แก่บริษัทคู่ค้า โดยผู้บริหาร ปตท.สผ. และบริษัทคู่ค้าได้ประกาศข้อตกลงร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุ รวมทั้ง การนำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวมาใช้ปฏิบัติ  ภายในงาน ปตท.สผ. ได้มอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่บริษัทคู่ค้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และปลอดอุบัติเหตุ จำนวน  33 รางวัล


การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องมณียาแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์  กรุงเทพฯ โดยเป็นการจัดงานตามแนวทางการประชุมสีเขียวซึ่งคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Comment : ปตท.สผ.ประชุมคู่ค้า ส่งเสริมความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ