กฟผ. เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ไฟฟ้าดับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

07/04/2017 | 851 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟผ. เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ไฟฟ้าดับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหาย เกิดเหตุไฟฟ้าดับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีบางส่วน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นั้น ขณะนี้ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้แล้วเป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ กฟผ. ได้มีการประสานความร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กองทัพบก และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ตามมาตรการฉุกเฉิน ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้หากพบเหตุผิดปกติ หรือน่าสงสัย โปรดแจ้ง Call Center กฟผ. โทร. 1416 ตลอด 24 ชั่วโมง

Comment : กฟผ. เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ไฟฟ้าดับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้