รู้จัก..โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ก่อนลงทุน EGATIF

18/06/2015 | 1746 | Tags : วิดิโอ

กฟผ.จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและทำความรู้จักโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ต้นแบบโรงไฟฟ้าของ กฟผ.ที่เข้าระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF ("กองทุนรวมฯ") ซึ่งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกในประเทศไทย ที่เข้าลงทุนในสิทธิรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารจัดการโรงไฟฟ้า
Comment : รู้จัก..โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ก่อนลงทุน EGATIF