กกพ.ขอความร่วมมือลดใช้ไฟ รับมือJDA หยุดจ่ายก๊าซฯ

20/06/2015 | 1305 | Tags : วิดิโอ

กกพ. และกฟผ.จัดทำโครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า หรือ Demand Response ครั้งที่ 2 /2558 ขอความร่วมือเอกชนลดใช้ไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ รองรับการหยุดซ่อมบำรุงของแหล่งก๊าซธรรมชาติ ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มเลเชีย หรือ JDA A18 ระหว่าง19-23 ก.ค.นี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าจะนะ 2 โรง กำลังการผลิตไฟฟ้าจะหายไปจากระบบประมาณ 826 เมกะวัตต์ จึงต้องเดินเครื่องด้วยน้ำมันเตาและดีเซลแทน
Comment : กกพ.ขอความร่วมมือลดใช้ไฟ รับมือJDA หยุดจ่ายก๊าซฯ