ย้ำชัด ขึ้นภาษี LPG ขนส่งแบบขั้นบันได


นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันจะปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต LPGภาคขนส่ง เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ที่บิดเบือน เพราะการจัดเก็บในปัจจุบันต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน และดีเซลมาก จึงต้องปรับขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และทำให้รัฐจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้น สำหรับการขึ้นภาษีLPGจะทยอยปรับแบบขั้นบันได ซึ่งเชื่อว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้LPGภาคขนส่ง และผู้ประกอบการธุรกิจติดตั้งถังLPG
Comment : ย้ำชัด ขึ้นภาษี LPG ขนส่งแบบขั้นบันได