ลงนามศึกษาลงทุนสร้างคลังLNGในเมียนมา


นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังกลุ่ม ปตท. ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการด้านพลังงาน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ระหว่างหน่วยงานของไทยและสหภาพเมียนมา หลังความต้องการใช้ไฟฟ้าของเมียนมาเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ จึงต้องการให้ไทยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ มาร่วมกับเชื้อเพลิงของเมียนมาในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างหารือเรื่องการจัดสร้างคลังเก็บLNGรูปแบบลอยน้ำ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ และใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี
Comment : ลงนามศึกษาลงทุนสร้างคลังLNGในเมียนมา