ไฟฟ้าซื้อหรือสร้าง

02/07/2015 | 972 | Tags : ไฟฟ้า กฟผ.

animationชุดที่2ของกฟผ. อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ว่าเมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้ามีมากกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ เรามีทางเลือก2ทางสำคัญคือซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ซึ่งปัจจุบันเราก็ใช้ทั้ง2นี้ เพียงแต่ว่าการพึ่งพาไฟฟ้าจากต่างประเทศมากเกินไปก็กระทบกับความมั่นคง และต้องเสียเงินตราต่างประเทศมากกว่าที่เราต้องสร้างเอง
Comment : ไฟฟ้าซื้อหรือสร้าง