โต้ คปพ.ร่างกม.ปิโตรเลียมโปร่งใส

09/07/2015 | 1527 | Tags : วิดิโอ

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยันร่างกฎหมายพ.ร.บ.ปิโตรเลียม และพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ที่ผ่านการพิจารณาจากครม.เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากผ่านความเห็นชอบจะส่งเรื่องไปยังเลขาธิการ(ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ต่อไป เป็นกม.ที่จัดทำอย่างโปร่งใส
Comment : โต้ คปพ.ร่างกม.ปิโตรเลียมโปร่งใส