คปพ. โต้กลับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โมเมร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม


รายการ News Hour ช่องNEWS1 สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี แกนนำ คปพ. โดยโต้กลับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ถึงร่าง แก้ไขกม.ปิโตรเลียม ชี้ไม่เคยผ่านประชาพิจารณ์ ประชาชนไม่เคยเห็น
Comment : คปพ. โต้กลับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โมเมร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม