ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว

18/07/2015 | 1577 | Tags : วิดิโอ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดทำภาพยนตร์โฆษณาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่สัมปทานไม่ใช่เรื่องน่ากลัว เพราะทุกขั้นตอนมีมาตรฐานตามหลักสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Comment : ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว