Face time ทางสปริงนิวส์ สัมภาษณ์คุณปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานบอร์ดปตท. ตอนที่2


รายการFace time ทางสปริงนิวส์ สัมภาษณ์คุณปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานบอร์ดปตท. ตอน ทิศทางปตท.บนทางสองแพร่ง
Comment : Face time ทางสปริงนิวส์ สัมภาษณ์คุณปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานบอร์ดปตท. ตอนที่2