ก.พลังงาน เปิดประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์โซลาร์ราชการ


กระทรวงพลังงาน เปิดประชาพิจารณ์ ทำร่างหลักเกณฑ์ร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับราชการและสหกรณ์ โดยนายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ระบุว่า ต้องแบ่งผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเป็น 2 เฟส ระหว่างปี 2560 และ 2561 เหตุสายส่งไฟฟ้าภาคอีสานไม่พร้อมรองรับ พร้อมเตรียมเสนอ กพช. แก้มติเลื่อนเวลาขายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2559 ออกไป
Comment : ก.พลังงาน เปิดประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์โซลาร์ราชการ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ