ยุติชุมนุมต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่


เครือข่ายป้องป้องอันดามันจากถ่านหิน ยอมยุติการชุมนุมค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ หลังนายกฯ รับข้อเสนอเตรียมตั้งคณะกรรมการศึกษาการใช้พลังงานทด?แทนปาล์มน้ำมัน
Comment : ยุติชุมนุมต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ