วิเคราะห์ข้อเท็จจริงโรงไฟฟ้าถ่านหิน แลก การท่องเที่ยว


ห้องข่าวฉุกเฉิน NationTV22 นายสุทธิชัย หยุ่น และ นายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี วิเคราะห์ข้อมูลโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ,พลังงาน,และการท่องเที่ยว ทุกส่วนมีความสำคัญต่อประเทศไทย ดังนั้นทุกฝ่ายจำเป็นต้องหาทางออกร่วมกัน
Comment : วิเคราะห์ข้อเท็จจริงโรงไฟฟ้าถ่านหิน แลก การท่องเที่ยว