เทพา ทำไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการ์ตูนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพา ชุด โรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน มิติใหม่ของเทพา โดยภาคใต้ จ.สงขลา มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากสุด และอีกไม่เกิน 5 ปี ภาคใต้ไฟฟ้าจะไม่พอใช้ โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด จะเป็นมิติใหม่ที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าและนำความเจริญเข้าสู่พื้นที่ในอนาคต
Comment : เทพา ทำไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด