ถ่านหิน ทำไมต้องใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการ์ตูนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพา ชุด โรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน มิติใหม่ของเทพา โดยเสนอข้อมูลเกี่ยวกับถ่านหิน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด มีราคาถูก และมีปริมาณสำรองจำนวนมาก ช่วยสร้างความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า
Comment : ถ่านหิน ทำไมต้องใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า