ถ่านหิน ขนส่งอย่างไรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการ์ตูนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพา ชุด โรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน มิติใหม่ของเทพา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าเทพา ควรใช้เชื้อเพลิงถ่านหินสะอาด ที่ขนส่งทางเรือด้วยระบบปิด เพราะจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
Comment : ถ่านหิน ขนส่งอย่างไรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม