นักวิชาการ หนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด

17/08/2015 | 1823 | Tags : วิดิโอ

ในงานสัมมนาหัวข้อแนวทางการสร้างความมั่นคงและความสมดุลย์ทางพลังงานของประเทศไทย นายภิญโญ มีชำนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีความจำเป็นสำหรับประเทศไทย เพราะเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูก มีปริมาณสำรองเพียงพอ ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
Comment : นักวิชาการ หนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด