รัฐยังไม่ฟันธง เลิกหัวจ่ายแก๊สโซฮอล์95 หรือ แก๊สโซฮอล์91

17/08/2015 | 1400 | Tags : วิดิโอ

กรมธุรกิจพลังงาน จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ Oil Plan โดยนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ระบุว่า ยังไม่มีข้อสรุปจะยกเลิกหัวจ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 หรือ แก๊สโซฮอล์ 91 ซึ่งขอเวลาศึกษาความเหมาะสมก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในเดือนกันยายนนี้ กำหนดกรอบที่ชัดเจนต่อไป
Comment : รัฐยังไม่ฟันธง เลิกหัวจ่ายแก๊สโซฮอล์95 หรือ แก๊สโซฮอล์91