คนพลังงานในกระแส Ice Bucket Challenge-ปตท.


ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซีอีโอ ปตท.ร่วมกิจกรรมIce Bucket Challenge
Comment : คนพลังงานในกระแส Ice Bucket Challenge-ปตท.