พพ.เปิดประชาพิจารณ์แผน AEDP 26 ส.ค.นี้ ปรับสัดส่วนพลังงานทดแทน


นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ระบุว่า พพ. เตรียมปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP ใหม่ โดยเพิ่มเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 30% ของพลังงานทั้งหมด ในปี 2579 จากเดิม 25% ในปี 2564 โดย 26 ส.ค.นี้จะเปิดประชาพิจารณ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะนำแผนเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ในเดือน ก.ย. 2558ต่อไป
Comment : พพ.เปิดประชาพิจารณ์แผน AEDP 26 ส.ค.นี้ ปรับสัดส่วนพลังงานทดแทน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ