ยกเลิกขึ้นภาษี LPG ต้องไปขอกระทรวงการคลัง

23/08/2015 | 1578 | Tags : วิดิโอ

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผย ผลการหารือร่วมระหว่างสมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทย ที่ขอให้กระทรวงพลังงานยกเลิกการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตก๊าซ LPG ภาคขนส่ง ซึ่งเรื่องนี้เป็นอำนาจของกระทรวงการคลังที่จะพิจารณา
Comment : ยกเลิกขึ้นภาษี LPG ต้องไปขอกระทรวงการคลัง