พพ.เดินหน้าผลักดันผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน


นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระบุว่า ในร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP (2558-2579) การผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนจาก17% เป็น 30-35% ใน79 หรือเพิ่มขึ้น 4 เท่า
Comment : พพ.เดินหน้าผลักดันผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ