คนพลังงานในกระแสIce Bucket Challenge -ปตท.สผ.


ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานบอร์ดปตท. กับคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ซีอีโอ ปตท.สผ. กับกิจกรรม Ice Bucket Challenge
Comment : คนพลังงานในกระแสIce Bucket Challenge -ปตท.สผ.