สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

19/09/2015 | 1449 | Tags : วิดิโอ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการ์ตูนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพา ชุด โรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน มิติใหม่ของเทพา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ด้วยเทคโนโลยีใหม่จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้า
Comment : สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม