กพช.ไฟเขียว 3 แผนพลังงานชาติ

19/09/2015 | 1644 | Tags : วิดิโอ

นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช.วันที่ 17 ก.ย.2558 ว่า กพช.เห็นชอบ 3 แผนพลังงาน คือ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) //แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง(Oil Plan) และแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan)
Comment : กพช.ไฟเขียว 3 แผนพลังงานชาติ