กำชับปตท.ดำเนินนโยบายต้องคำนึงถึงประชาชนและผู้้ถือหุ้น


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบนโยบายให้กับผู้บริหารบริษัท ปตท. โดยกำชับให้ปตท.ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่มีส่วนสำคัญด้านพลังงาน ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และเดินหน้าแผนการลงทุนต่างเพื่อให้ธุรกิจแข่งขันได้ และการที่ ปตท.เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องสร้างกำไรให้กับผู้ถือหุ้นแต่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนด้วย
Comment : กำชับปตท.ดำเนินนโยบายต้องคำนึงถึงประชาชนและผู้้ถือหุ้น