คนพลังงาน ในกระแสIce Bucket Challenge -บางจาก


วิเชียร อุษณาโชติ ซีอีโอ บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กับกระแสIce Bucket Challenge
Comment : คนพลังงาน ในกระแสIce Bucket Challenge -บางจาก