ปตท.เสนอรัฐใช้เงินกองทุนอุ้มNGV


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. กล่าวว่า ปตท.ได้เสนอกระทรวงพลังงาน พิจารณานำเงินจากกองทุนน้ำมันฯ เข้ามาช่วยอุดหนุนทดแทน ปตท. เนื่องจากในอนาคต ปตท. จะเข้าสู่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า ซึ่งจะไม่สามารถอุดหนุนราคาพลังาน หรือขายสินค้าต่ำกว่าต้นทุนได้
Comment : ปตท.เสนอรัฐใช้เงินกองทุนอุ้มNGV