น้ำมันราคาถูก ดันยอดใช้พลังงานไทย 8 เดือนพุ่ง 2.4%


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ. ) เปิดเผยสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของไทยช่วง 8 เดือน(ม.ค.-ส.ค. 2558) พบว่า ไทยเกิดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นถึง 2.4% จากปีก่อน โดยเป็นการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น 2.2% ขณะที่การใช้ก๊าซกลับลดลง โดยก๊าซLPG ลดลง 7.7% และก๊าซ NGV ลดลง 1.3% เนื่องจากราคาน้ำมันถูกลง
Comment : น้ำมันราคาถูก ดันยอดใช้พลังงานไทย 8 เดือนพุ่ง 2.4%