ฟุ่มเฟือย! คนไทยใช้ไฟฟ้าต่อหัวสูงขึ้น

24/09/2015 | 1617 | Tags : วิดิโอ

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ. )เปิดเผยว่า ดัชนีวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไทย 8 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 8.38 จากปี 2557 เป็นสัญญาณเตือนว่าคนไทยเริ่มใช้พลังงานฟุ่มเฟือยขึ้น รวมทั้งพบว่าคนไทยใช้ไฟฟ้าต่อหัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 2,590 หน่วยต่อคน คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 800 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งนับว่าสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์ สปป.ลาวและกัมพูชา แต่ก็ยังน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่น 3 เท่า
Comment : ฟุ่มเฟือย! คนไทยใช้ไฟฟ้าต่อหัวสูงขึ้น