ทำไมภาคใต้ต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความจำเป็นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใน 5 ปีข้างหน้า เพราะหากไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ไทยอาจมีไฟฟ้าไม่พอใช้
Comment : ทำไมภาคใต้ต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่