มั่นใจ สำรวจก๊าซฯหลุมนามูล-ดูนสาด ถูกต้องตาม EIA


นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ วิศวกรปิโตรเลียม ชำนาญการพิเศษ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยภายหลังรับหนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาดที่คัดค้านทดสอบการสำรวจก๊าซฯในหลุมดงมูล5จ.กาฬสินธุ์ว่า การคัดค้านเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนสามารถทำได้ ซึ่งกรมฯจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่จ.ขอนแก่น ซึ่งจะรู้ผลประมาณ 1-2 เดือน แต่ยืนยันว่าการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมดังกล่าวยังถูกต้องตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)
Comment : มั่นใจ สำรวจก๊าซฯหลุมนามูล-ดูนสาด ถูกต้องตาม EIA