ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 พร้อมเดินหน้า 5 แผนพลังงานสร้างความมั่นคง


ในโอกาสกระทรวงพลังงานครบรอบปีที่ 13 ของการสถาปนา ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่าจากนี้ไปจนถึงปี 2559 จะเร่งดำเนินการตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศ ระหว่างปี 2558 -2579 จำนวน 5 แผนงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน คือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า,แผนอนุรักษ์พลังงาน ,แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ,แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ,และ แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
Comment : ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 พร้อมเดินหน้า 5 แผนพลังงานสร้างความมั่นคง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ