อารีพงศ์ ขีดเส้นสิ้นต.ค.นี้ แผนอนุรักษ์พลังงานปี59 ต้องชัดเจน


นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายผู้บริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กำชับให้เร่งขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558 ? 2579 (EEP 2015) ที่จะดำเนินการในปี 2559 ภายใต้งบประมาณ 7,125 ล้านบาท ผ่านโครงการที่สำคัญ อาทิ การจัดการโรงงานและอาคารควบคุม ด้วยการผลักดันให้อาคาร หรือโรงงานลดการใช้พลังงานลงเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อแห่ง การใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร กำหนดมาตรฐานการออกแบบอาคารขนาด 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปภายใน 5 ปี ต้องให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือลดการใช้พลังงานได้ 833 กิโลตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ หรือ 666.4 ล้านลิตร ประหยัดได้ 12,495 ล้านบาท พร้อมมีมาตรการสนับสนุนทางด้านการเงิน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการ ลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น
Comment : อารีพงศ์ ขีดเส้นสิ้นต.ค.นี้ แผนอนุรักษ์พลังงานปี59 ต้องชัดเจน