บทบาทของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

22/10/2015 | 1309 | Tags : วิดิโอ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดทำโฆษณาการ์ตูน มนุษย์ไฟฟ้า ตอนรอบรู้เรื่องไฟฟ้า สร้างความรู้เรื่องไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากเขื่อน และบทบาทของเขื่อนอเนกประสงค์
Comment : บทบาทของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ