โรงไฟฟ้าพลังความร้อนคืออะไร

27/10/2015 | 1674 | Tags : วิดิโอ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดทำโฆษณาการ์ตูน มนุษย์ไฟฟ้า ตอนกำเนิดเครื่องจักรไอน้ำ(โรงไฟฟ้าพลังความร้อน) สร้างความรู้ความเป็นมาของโรงไฟฟ้าพลังงานร้อน และชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
Comment : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนคืออะไร