เตรียมยึดใบอนุญาตขายไฟฟ้า 31 โครงการ VSPP

27/10/2015 | 3061 | Tags : วิดิโอ

?นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ระบุว่าทางกระทรวงพลังงาน และ กกพ.อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก(VSPP) 31 โครงการ กำลังการผลิตรวม 115 เมกะวัตต์ ที่มีกำหนดต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2557 ที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้และถูกปรับเป็นระยะเวลา 12 เดือนแล้ว ซึ่งกลุ่มนี้ยังมีความเสี่ยงอาจต้องยึดใบซื้อขายไฟฟ้าคืน หาก ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามสัญญาได้
Comment : เตรียมยึดใบอนุญาตขายไฟฟ้า 31 โครงการ VSPP