โครงการฉลากเบอร์ 5 ลดการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่


นายสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวในงานเสวนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า" ว่า จากการที่ กฟผ.ดำเนินโครงการฉลากเบอร์ 5 ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สามารถลดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ลงได้ 4-5 โรง หรือ คิดเป็นกำลังผลิตไฟฟ้า 3,900 เมกะวัตต์ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 23,400 ล้านหน่วย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3.5 ล้านตัน
Comment : โครงการฉลากเบอร์ 5 ลดการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่