สนพ.ห่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค)ปี59 พุ่ง


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ในปี2559 ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) จะอยู่ที่ 28,500 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี2558 จำนวน 1,000-1,200 เมกะวัตต์ จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และร้อนเร็วกว่าทุกปี กระทรวงพลังงาน จึงต้องรณรงค์ให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังานล่วงหน้า โดยหันมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานมากขึ้น
Comment : สนพ.ห่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค)ปี59 พุ่ง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ