เตรียมเสนอ กพช.ช่วยโซลาร์ค้างท่อ 300 เมกะวัตต์ ติดปัญหาผังเมือง


นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กล่าวว่า โครงการโซลาร์ฟาร์มค้างท่อ 300 เมกะวัตต์ จากทั้งหมดประมาณ 1,033 เมกะวัตต์ ไม่สามารถขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)ได้ตามกำหนดภาย 31 ธันวาคม 2558 เพราะติดปัญหาการประกาศผังเมืองใหม่ของกระทรวงมหาดไทย จึงเตรียมเสนอต่อ ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)เดือนธันวาคมนี้ ให้ตัด ในส่วนที่มีปัญหาผัวเมืองออกไปก่อน แล้วค่อยมาแก้ปัญหาด้วยการลงนามสัญญาผ่อนผันภายหลัง โดยพิจารณาเป็นรายกรณี
Comment : เตรียมเสนอ กพช.ช่วยโซลาร์ค้างท่อ 300 เมกะวัตต์ ติดปัญหาผังเมือง