กระทรวงพลังงาน จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานตามโครงการ รวมพลังงานคนไทยลดใช้พลังงาน ที่นำเสนอวิธีการประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยการ ปรับเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 1 องศา จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 10 %
Comment : ลดค่าไฟ แค่เพิ่มอุณหภูมิแอร์ 1 องศา