แนะล้างแอร์ทุก 6 เดือน ช่วยลดค่าไฟ


กระทรวงพลังงาน จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานตามโครงการ รวมพลังงานคนไทยลดใช้พลังงาน ที่นำเสนอวิธีการประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยการ ล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำทุก 6 เดือน และล้างแผ่นกรองอากาศทุกอาทิตย์ ลดการอุดตัน ประหยัดพลังงาน สร้างสุขอนามัยที่ดี
Comment : แนะล้างแอร์ทุก 6 เดือน ช่วยลดค่าไฟ