ใช้หลอดLED แทน หลอดไส้ ประหยัดค่าไฟ กว่าปีละ 3,000 ลบ.


กระทรวงพลังงาน จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานตามโครงการ รวมพลังงานคนไทยลดใช้พลังงาน ที่นำเสนอวิธีการประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยการ เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้ มาเป็นหลอด LED จะช่วยให้ประหยัดไฟได้ทั้งตัวคุณเอง และประเทศจะสามารถประหยัดได้ 3 พันกว่าล้านบาท เพราะจากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พบว่า หากแต่จะครัวเรือนปิดไฟ 1 ดวง 1 วัน ประเทศประหยัดค่าไฟฟ้า 8.8 ล้านบาท/วัน หรือ 3,212 ล้านบาท/ปี
Comment : ใช้หลอดLED แทน หลอดไส้ ประหยัดค่าไฟ กว่าปีละ 3,000 ลบ.