ยังไม่ฟันธงโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เกิดขึ้นตามแผนPDPหรือไม่


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP 2015 ในปี 2559 เป็นปีแรกที่จะเห็นสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง เพราะจะมีสัดส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินเข้าสู่ระบบมากขึ้น เช่น โรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งจะทำให้สัดส่วนเชื้อเพลิงถ่านหินเพิ่มขึ้นจาก 19% เป็น 22-23% และสัดส่วนก๊าซธรรมชาติ จาก 64%จะเหลือ 60% ซึ่งโรงไฟฟ้าถ่านหินจ.กระบี่ เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในแผน แต่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ยังต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาล หรือ รอการหารือของคณะกรรมการไตรภาคีก่อน
Comment : ยังไม่ฟันธงโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เกิดขึ้นตามแผนPDPหรือไม่