กบง.สั่งวางแผนรับมือหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯปี59


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) สั่งการให้กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. และบริษัท ปตท. ไปวางแผนรับมือการหยุดซ่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติและผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในปี 2559 เตรียมความพร้อมรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความมั่นคงในระบบ ทั้งการเจรจาปรับเลื่อนกำหนดการหยุดผลิตของแหล่งก๊าซฝั่งตะวันตกให้เป็นช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง// การปรับเลื่อนกำหนดการหยุดผลิตของแหล่งเจดีเอ A18 จากช่วงเดือนเมษายน 2559 เป็นช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้และผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรับมือกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค)ปี2559 ที่คาดว่าจะสูงถึง 29,000 เมกะวัตต์
Comment : กบง.สั่งวางแผนรับมือหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯปี59