จ่อขึ้นราคาก๊าซNGV สะท้อนต้นทุน ม.ค.ปี 59


นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)มีแนวโน้มปรับราคาขึ้นไปแตะลิตรละ 14 บาท ในเดือนมกราคม ปี 2559 จากปัจจุบันราคาอยู่ที่ลิตรละ 13.50 บ. เนื่องจากราคาน้ำมันย้อนหลัง 6-12 เดือนปรับเพิ่มขึ้น แต่จะปรับราคาขึ้นเท่าไรนั้น ยังขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กบง. หลังให้ บริษัท ปตท.ไปศึกษาต้นทุนที่เหมาะสมจากก่อนหน้านี้ ปตท.ระบุว่า ราคาต้นทุนที่แท้จริงอยู่ที่ลิตรละ 14.50บ.
Comment : จ่อขึ้นราคาก๊าซNGV สะท้อนต้นทุน ม.ค.ปี 59